• DAC钢材性能-DAC模具钢-DAC热作模具钢-DAC钢材硬度

  • 联系我们
  DAC模具钢概述

       DAC热作模具钢,DAC在铝,锌压铸模具方面的钢材应用是为广泛的。DAC是一种有着很好的强度,韧性和耐热平衡性的热模具钢,近年来随着各向同性产品的开发而日益向高韧性等向性发展。它可以使模具寿命延长,性能更优越。应用在一般压铸模具,锌压铸模具,低压铸模具,高硬塑胶模具;

 
  DAC钢材硬度

        出厂状态︰ HB185

 
  DAC模具钢特点

       高温强度和韧性的平衡性好,易加工。 DAC55是在DAC(SKD61)的基础上改良而成。 保留了DAC的优点,并且得到了更好的耐热裂纹性。 适合大型压铸模具,高性能压铸模、挤压模等。

 
  DAC模具钢用途

       DAC一般压铸模具/锌压铸模具/低压铸模具/高硬塑料模具/热锻冲头。